I Københavns Skolehaver ved Grøndalsvænge Allé, vil vores treårige udviklingsprojekt ”De Glade Rødder” engagere flere tusinde sprudlende vuggestue- og børnehavebørn i aktiviteter og lege under åben himmel. I mindre grupper vil dagtilbud gratis kunne booke sig på kortere og længerevarende forløb og pædagogiske aktiviteter – alle med faglige ’rødder’ i begreberne sundhed og natur. Flere… Read More