I Københavns Skolehaver ved Grøndalsvænge Allé, vil vores treårige udviklingsprojekt ”De Glade Rødder” engagere flere tusinde sprudlende vuggestue- og børnehavebørn i aktiviteter og lege under åben himmel. I mindre grupper vil dagtilbud gratis kunne booke sig på kortere og længerevarende forløb og pædagogiske aktiviteter – alle med faglige ’rødder’ i begreberne sundhed og natur. Flere forløb vil sideløbende give det pædagogiske personale konkrete redskaber og værktøjer til at arbejde med børn i naturen. Hold gerne øje med projektets facebookgruppe @degladeroedder samt Åben Dagtilbud. Vi glæder os til at se jer under åben himmel i alt det grønne. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet.

#nordeafonden #friluftsraadet #degladeroedder

For mere info ang. tilmelding kontakt projektleder:

Agnete Nyboe Høst

Mail: degladeroedder@gmail.com

Mobil: 60643363