Københavns Skolehaver er en forening, der driver 6 skolehaver i forskellige bydele i København. Foreningens formål er at give børn i Københavns Kommune mulighed for at dyrke deres egne afgrøder vejledt af børneglade og entusiastiske frivillige instruktører.

Hver af haverne drives af en gruppe frivillige. I den enkelte have er det de frivillige, der i meget vid udstrækning organiserer skolehavearbejdet samt rammerne for de frivilliges indsats, men naturligvis med det sigte at opfylde foreningens formål på bedst mulig måde. I alle haver er kernaktiviteten således, at det enkelte barn dyrker sit eget havelod med hjælp og vejledning fra havens frivillige. Men derudover foregår der i haverne mange forskelligartede aktiviteter, som alle er iværksat af de frivillige i den enkelte have. Vores arbejde er altså helt afhængigt af vore frivilliges engagement, idé-rigdom og initiativ.

Alle frivillige, der ønsker at bidrage til, at vi kan tilbyde københavnske børn sjove, lærerige og spændende oplevelser med havedyrkning og by-natur i vores skønne skolehaver, bydes derfor velkommen i Københavns Skolehaver.

Du er velkommen til at skrive/ringe til os og høre nærmere.