Bliv frivillig

Københavns Skolehaver er en forening, der driver otte skolehaver i forskellige bydele i København. Foreningens formål er at give børn i Københavns Kommune mulighed for at dyrke deres egne afgrøder, vejledt af børneglade og entusiastiske frivillige instruktører.
Hver af haverne drives af en gruppe frivillige. I den enkelte have er det de frivillige, der i meget vid udstrækning organiserer skolehavearbejdet samt rammerne for de frivilliges indsats, men naturligvis med det sigte at opfylde foreningens formål om skolehaveformidling for byens børn.
Alle frivillige der ønsker at bidrage til, at vi kan tilbyde københavnske børn sjove, lærerige og spændende oplevelser med havedyrkning og bynatur i vores skønne skolehaver, bydes derfor meget velkommen i Københavns Skolehaver.

Spørgsmål/FAQ

Skal jeg være uddannet indenfor en særlig retning?
Nej. Men det kræver lyst og gåpåmod til at lære. Det er en fordel at have erfaring med formidling, kendskab til havedyrkning og at kunne lide at arbejde med børn.

Hvad går det ud på at være frivillig?
I alle haver er kernaktiviteten således, at det enkelte barn dyrker sin egen havelod med hjælp og vejledning fra havens frivillige. Derudover foregår der i haverne mange forskelligartede aktiviteter, som alle er iværksat af de frivillige i den enkelte have. Det er derfor forskelligt fra have til have, hvor mange timer der kræves. Fælles for alle haverne er dog, at det er i væksthalvåret der er mest aktivitet. Vores arbejde er afhængigt af de frivilliges engagement, idérigdom og initiativ. Det spænder vidt med alt fra bygge hønsehus, formidle æblemostpresning til organisering af arbejdsdage i haven inden åbningen i foråret.

Hvad får jeg ud af at være frivillig?
Du får et stort kendskab til dyrkning, formidlingserfaring, et stort netværk af entusiastiske med-frivillige, sammenhold og mulighed for at tilbringe dejlige timer udendørs i Københavns grønne oaser – skolehaverne.

Hvor mange timer om ugen er det?
Det er forskelligt fra have til have. Men i dyrkningssæsonen er det omkring to timer ugentligt og varierer alt efter aktiviteter.